Sippor i Gislövs Stjärna

Söndagen den 6 maj kl. 09.30

6 maj 2018 Söndag 09:30 - 12:00 Simrishamn Österlen Skog och naturvård

Söndagen den 6 maj kl. 09.30

När blomningen är som ymnigast i våra lundar slår vi
följe med Ystads Naturskyddsförening till Gisövs stjärna.
Åke Andrén-Sandberg guidar oss i sippornas förtrollade
värld. På öppnare marker växer rikligt med backsippor, i
lundarna andra sippor. Lokalen, som även går under nam-
nen Glimminge Hallar och Lunkaberg, är också en bra
plats att skåda småfåglar på. Vid den här tiden förra året
sågs här arter som mindre flugsnappare, halsbandsflug-
snappare, blåhake, ringtrast och citronärla. Så spetsa öro-
nen och putsa kikarlinserna.

Samling för samåkning vid Röken i Simrishamn kl. 09.
30. Försäkra dig om en plats i bil ring till Margareta tel
0414-13115.
Medtag fikakorg!