Självkörande bilar – hot eller löfte? Föredrag på Stadsbiblioteket

Självkörande bilar har blivit ett hett diskussionsämne. De sägs kunna göra trafiken effektivare, men många oroar sig för att tekniken kanske inte går att lita på. Och det finns en motsatt och ur klimatsynvinkel värre risk: att tekniken fungerar så bra att den gör samhället ännu mer fast i bilismen än det redan är. Christer Ljungberg från konsultbolaget Trivector resonerar om frågan.

13 mars 2019 Onsdag 18:00 Lund Lund Klimat, energi

Föredraget äger rum i Stadsbibliotekets atrium kl 18. Det följs av en frågestund med möjlighet till diskussion med föreläsaren.