Skogsbete på Skarpö

Skog som betas av
tamboskap är en av de
naturtyper som har
minskat mest de
senaste seklet. Därför
är mångfalden av arter
som är knutna till
denna miljö hotad, och
det är viktigt att platser
med skogsbete bevaras
eller återskapas. I
Vaxholm förekommer
skogsbete på två platser och vi besöker den ena, som finns
vid Skarpö gård. Bröderna Karlöf visar oss runt och berättar
om sin satsning. Medtag fika. Samling vid parkeringen vid
Västerhamnen (f.d. Shelltomten) kl 10.30 för samåkning. Info

3 juni 2018 Söndag 10:30 Vaxholm Vaxholm Jordbruk och mat

Skog som betas av
tamboskap är en av de
naturtyper som har
minskat mest de
senaste seklet. Därför
är mångfalden av arter
som är knutna till
denna miljö hotad, och
det är viktigt att platser
med skogsbete bevaras
eller återskapas. I
Vaxholm förekommer
skogsbete på två platser och vi besöker den ena, som finns
vid Skarpö gård. Bröderna Karlöf visar oss runt och berättar
om sin satsning. Medtag fika. Samling vid parkeringen vid
Västerhamnen (f.d. Shelltomten) kl 10.30 för samåkning. Info
och anmälan: Jan Holmbäck 070-719 22 00.