Skogsvandring vid Sandakällan

Sandakällan lockar många besökare som hämtar vatten från källan. Vattnet renas av grusåsen och är rent och mineralrikt. Skogar på grusåsar kallas för åsbarrskogar eller sandbarrskogar och har lyfts fram som en prioriterad skogstyp att skydda av myndigheterna. Trots det är skogen på åsen vid källan avverkningsanmäld. Vi kommer att vandra genom det avverkningsanmälda området men också i de nyckelbiotoper som Skogsstyrelsen registrerat på andra delar av åsen. Är det någon skillnad på de områdena och det som nu är avverkningsanmält? 

Medtag fika/matsäck. 

21 oktober 2018 Söndag 10:00 - 13:00 Älta Nacka Skog och naturvård

Sandakällan lockar många besökare som hämtar vatten från källan. Vattnet renas av grusåsen och är rent och mineralrikt. Skogar på grusåsar kallas för åsbarrskogar eller sandbarrskogar och har lyfts fram som en prioriterad skogstyp att skydda av myndigheterna. Trots det är skogen på åsen vid källan avverkningsanmäld. Vi kommer att vandra genom det avverkningsanmälda området men också i de nyckelbiotoper som Skogsstyrelsen registrerat på andra delar av åsen. Är det någon skillnad på de områdena och det som nu är avverkningsanmält? 

Medtag fika/matsäck. 

När: Söndagen den 21 oktober kl 10 – 13 

Samling:  Samling vid busshållplats Klisätravägen kl 10:00.

Info: Ronny Fors, 073-802 4543, ronny.fors@naturskyddsforeningen.se