Skräpinventeringar och strandstädningar i Kårehamn

Söndag 21 oktober kl. 09.00

Tillsammans med Håll Sverige Rent genomför ÖN regelbundna. Nu är det dags för höstkontrollen.

Vi fingranskar en 100meters sträcka där vi samlar in allt skräp, stort och smått, som sedan delas in i kategorier, räknas och vägs. Därefter undersöker vi ytterligare 900m strandsträcka men då letar vi bara efter större skräpföremål som samlas in för att räknas och vägas.

21 oktober 2018 Söndag 09:00 - 13:00 Kårehamn Öland Hav och vatten

Söndag 21 oktober kl. 09.00

Tillsammans med Håll Sverige Rent genomför ÖN regelbundna. Nu är det dags för höstkontrollen.

Vi fingranskar en 100meters sträcka där vi samlar in allt skräp, stort och smått, som sedan delas in i kategorier, räknas och vägs. Därefter undersöker vi ytterligare 900m strandsträcka men då letar vi bara efter större skräpföremål som samlas in för att räknas och vägas.

Sluttiden beror på hur många vi blir, och hur mycket fåglar som passerar, men vi räknar med att vara klara senast klockan 13. Samling på parkeringsplatsen vid infarten till hamnområdet. Sjömarkerna i Kårehamn kan vara rika på både rovfåglar, gäss, vadare och småfåglar. Talrika och orädda flockar med vinterhämplingar och andra små fröätare ger också liv åt oktoberstranden.

Frågorsamåkning: Kontakta Bengt Andersson (0485 73235) eller Naja Magnusson (072 – 366 13 23)