Slåtter i Domedejla mosse

Lunds Naturskyddsförening hjälper Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred att slå en del av Domedejla mosse i Bjärreds norra utkant. Från början var mossen en mindre sjö, men efter utdikning för att skapa åkermark är det nu en liten sumpskog med några öppna ytor. Här har funnits darrgräs, och målet är att få tillbaka den. Kirskål och jättebalsamin tillhör de arter som föreningen försöker hålla i schack.

11 augusti 2018 Lördag 00:00 Lund Lund Skog och naturvård

 

Vi samlas kl. 10:00 vid parkeringen för Rutsborgsskolan. Vägen till skolan börjar där Västanvägen gör en skarp sväng. Buss 137 avgår från Lund C kl. 9:20 och kommer till Löjtnantsvägen kl. 9:50 efter att ha passerat Bjärreds centrala delar. Kontrollera aktuell tidtabell! Ta med fika, oömma kläder och vattentäta skor.