Slåtter i Rune Jons äng

Prel Söndag 15 juli Kl. 10:00: Slåtter i Rune Jons äng, Torslunda. Praktisk naturvård med slåtter och räfsning. Samling vid Rune Jons äng. Medtag fika och gärna egen lie.

15 juli 2018 Söndag 10:00 - 14:00 Torslunda Öland Skog och naturvård

Prel Söndag 15 juli Kl. 10:00: Slåtter i Rune Jons äng, Torslunda. Praktisk naturvård med slåtter och räfsning. Samling vid Rune Jons äng. Medtag fika och gärna egen lie. Möjlighet för slipning kommer att finnas. Mer info: Lisa Tengö 076-1147630