Slåtter på Runes äng

Vi slår gräset md lie och röjer sly.

Ta med matsäck och handskar. Eventuellt också badkläder. 

Samåkning kl. 09.30 från korsningen Östra Promenaden/Hospitalsgatan

Anmälan görs till Göran Esbjörnsson.

3 augusti 2017 Torsdag 10:00 Norrköping Norrköping Skog och naturvård

Vi slår gräset md lie och röjer sly.

Ta med matsäck och handskar. Eventuellt också badkläder. 

Samåkning kl. 09.30 från korsningen Östra Promenaden/Hospitalsgatan

Anmälan görs till Göran Esbjörnsson.