SLÅTTER PÅ TÅLÅSEN

Vi fortsätter med att slå ”våra ängar” vid Tålåsen för att gynna orkidén Brudsporren som växer på dessa platser.

5 augusti 2017 Lördag 09:30 Jönköping Jönköping Skog och naturvård

Brudsporren gynnas av att marken runt omkring slås med lie.Vi använder våra nya liar s.k. ”knackliar”. Dessa är lättare och längre än sina föregångare, perfekta för att spara ryggen.Vi kommer även i år att ha en kort genomgång om vilken teknik man ska använda för lieslagning och hur dessa ”knackliar” fungerar.Tag med förmiddagskaffe som vi dricker vid en rast. Dessutom är det bra att ta med vatten för att dämpa törsten.Samling 09.30 på parkeringen vid Hembygdsgården.

VÄLKOMNA PÅ SLÅTTER!