Slåtterdag

5 augusti 2017 Lördag 00:00 Västerbergslagen Västerbergslagen Jordbruk och mat

Vi slår en liten vändplan vid Nedre Pundet, 7,5 km från Norhyttan efter vägen mot Gänsen. Tag med lie eller räfsa, men vi har redskap att låna också. Ev. byte av datum vid dåligt väder. Upplysningar Monika Utter tel. 0240-37542.