Småkryp Säter

Småkryp i Säterdalen

1 juli 2018 Söndag 14:00 - 16:00 Säter Säter Skog och naturvård

Vi letar småkryp i vått och torrt vid Säterdalens lekplats