Sommarvandring till slåtterhagen

Söndagen den 23 juli.
Flexibel anslutning från kl. 09.00 vid entrén till reservatet Väsby Hage på norra Munsö nära färjeläget. Vid tveksam väderlek: Ring och kolla med Kenneth Bengtsson 070-776 05 57 eller besök vår hemsida.

23 juli 2017 Söndag 09:00 - 15:00 Ekerö Mälaröarna Skog och naturvård

Söndagen den 23 juli.
Flexibel anslutning från kl. 09.00 vid entrén till reservatet Väsby Hage på norra Munsö nära färjeläget. Vid tveksam väderlek: Ring och kolla med Kenneth Bengtsson 070-776 05 57 eller besök vår hemsida.

Denna sommarsöndag avser vi att frångå våra traditioner i slåtterängen. Våra liar och räfsor får vila för får, om fåren själva får bestämma. Grovarbete med slåtterbalk låter sig inte längre utföras av olika skäl och ängsarealen har blivit alltför stor för vår alltmer ”överåriga” och successivt minskande styrka av liemän och räfsare. I stället har vi kommit överens med markägaren om att låta ängsblommorna stå kvar till dess att vi gemensamt fastställt den optimala tidpunkten för när ägarens matfriska får kan ta itu med slåttern.
  Vår förhoppning är att denna söndag kunna studera och njuta av sommarblomstrens fägring innan betet börjar. Kenneth Bengtsson och Bosse Nylén rekommenderar en prydlig och sommarlätt matkorg.