Söndagsvandring vid Kåsjön

Vi träffas vid busshållplatsen Åstebo linje 513, 10,00 för att vandra vid Kåsjön.

25 februari 2018 Söndag 10:00 - 13:15 Lerum Lerum Klimat, energi, Skog och naturvård

Om väglaget tillåter går vi kanske Kåsjön runt. På vägen begrundar vi utbyggnad av väg 535, utbyggnad av vattenledning på botten av Kåsjön, strandskydd utefter Kåsjöns stränder och byggnation mm.

Arr SNF Partille.