Spaning längs öppna vatten - Karlskoga

Längs våra mindre vattendrag bruka strömstarar ibland ha sina vintertillhåll och vid de större vattendragens strömmande partier kan finnas änder och sångsvan bl a. Men det kan också finnas anledning att hålla utkik efter däggdjur. Uttern verkar vara ett djur på väg tillbaka i vår fauna.

15 februari 2014 Lördag 09:30 - 14:30 Karlskoga Karlskoga Skog och naturvård

Längs våra mindre vattendrag bruka strömstarar ibland ha sina vintertillhåll och vid de större vattendragens strömmande partier kan finnas änder och sångsvan bl a. Men det kan också finnas anledning att hålla utkik efter däggdjur. Uttern verkar vara ett djur på väg tillbaka i vår fauna.
Det finns alltså en hel del att upptäcka så här mitt i vintern, men det kräver en hel del kringkuskande om man vill göra en systematisk koll. Tanken är nu att vi ses en stund i lokalen för litet genomgång och för fördelning av platserna att spana av, varefter vi patrullvis beger oss ut åt olika håll för att se vad vi kan hitta. 

Senare på dagen tar vi en återträff för ett se vilka resultat som uppnåtts av vårt gemensamma arbete. Du som inte känner dig så säker på att känna igen fåglar och andra djur, är förstås också välkommen. Vi försöker i så fall se till att du får sällskap med någon som är litet mer erfaren. Förutom att du själv tränar din blick på att identifiera djuren, så är det ju bra med fler ögon som hjälps åt att upptäcka de som lever längs vattendragen.

Samling i föreningslokalen på Timmermansvägen 5 i Karlskoga (mellan Söderkyrkan och Skrantaskolan) kl 9.30 och återsamling på samma ställe kl 14.00.