Stadsplanering i Lund

Hur växer Lund idag, och hur borde staden växa i framtiden för att fungera på ett hållbart sätt? Lunds Naturskyddsförening ordnar en cykeltur som tar upp exempel på aktuella frågor.

15 oktober 2017 Söndag 10:00 - 12:00 Lund Lund Klimat, energi och transporter

Cykelturen går i södra Lund och leds av trafikingenjör Johan Kerttu, som berättar om stadsplanering och vilken betydelse stadens form har för människors resmönster. Turen tar 1,5–2 timmar och är ungefär 8 km lång, med gott om pauser. Ta med fika! Vi håller oss så långt det går till cykelbanor.

Vi samlas kl. 10.00 vid Kulturmejeriet, vid Stadsparkens sydöstra entré.