Stora Vargjakten på norra Djurgården

Gör en vintervandring med Anna Petri genom en liten bit av världens första Nationalstadspark. Här låg ett svartbrödrakloster på medeltiden. Här jagade lillprins Karl vargar i slutet av 1600-talet. Och på 1800-talet anlades ett experimentalfält i Kungliga lantbruksakademiens regi. Rester av allt detta går ännu att ana, i språket och/eller i land-skapet. Ligger snön vit passar det också bra att leta spåren efter vilka folk, fä och fåglar som nuförtiden nyttjar området.

10 februari 2019 Söndag 11:00 - 14:00 Stockholm Stockholm länsförbund Skog och naturvård

Gör en vintervandring med Anna Petri genom en liten bit av världens första Nationalstadspark. Här låg ett svartbrödrakloster på medeltiden. Här jagade lillprins Karl vargar i slutet av 1600-talet. Och på 1800-talet anlades ett experimentalfält i Kungliga lantbruksakademiens regi. Rester av allt detta går ännu att ana, i språket och/eller i land-skapet. Ligger snön vit passar det också bra att leta spåren efter vilka folk, fä och fåglar som nuförtiden nyttjar området.

Samling kl 11.00 vid T-banestation Universitetet. Ca 4 km, 3 timmar.
Att delta kostar 100 kr,  80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt. Vandringarna genomförs  i alla väder – ingen föranmälan behövs.
Ta med matsäck/fika och tänk på att ha ordentligt varma kläder.