Strömstareinventering

Lördag 19 januari kl. 09.00 samling Grästorps torg för den andra Strömstare-inventeringen denna vinter. Kontaktman: Leif Sjöberg tfn 070-5223494.

19 januari 2019 Lördag 09:00 Grästorp, Forshall Grästorp Skog och naturvård

Lördag 19 januari kl. 09.00 samling Grästorps torg för den andra Strömstare-inventeringen denna vinter. Kontaktman: Leif Sjöberg tfn 070-5223494.