Studiebesök på Reningsverket

Dricksvattnet i våra kranar tar vi för givet men det ligger mycket arbete bakom den värdefulla vätskan. Följ med på studiebesök i Käppalaverket på Lidingö som renar avloppsvatten från mera än en halv miljon människor i 11 kommuner. Reningsverket tar tillvara den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam, biogas och värme till samhällets kretslopp. Vi får också veta vilka utmaningar dricksvattenproduktionen ställs inför i framtiden och hur vi själva kan bli mera vattensmarta. Visningen tar 2 timmar.

NÄR: Onsdag 23 januari 2019 kl. 16 till 18.     

23 januari 2019 Onsdag 16:00 - 18:00 Sollentuna Sollentuna Hållbar konsumtion, Jordbruk och mat

Dricksvattnet i våra kranar tar vi för givet men det ligger mycket arbete bakom den värdefulla vätskan. Följ med på studiebesök i Käppalaverket på Lidingö som renar avloppsvatten från mera än en halv miljon människor i 11 kommuner. Reningsverket tar tillvara den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam, biogas och värme till samhällets kretslopp. Vi får också veta vilka utmaningar dricksvattenproduktionen ställs inför i framtiden och hur vi själva kan bli mera vattensmarta. Visningen tar 2 timmar.

NÄR: Onsdag 23 januari 2019 kl. 16 till 18.     

VAR: Käppalaverket, Lidingö. 

ANMÄLAN: Anmäl dig senast fredagen den 18 januari till naturskyddsforeningsollentuna@gmail.com Vi behöver vara minst 12 deltagare för att studiebesöket ska arrangeras. Kostnadsfritt!