Studiecirkel om fåglar - träff 6

Så var det dags för fågelutflykt igen, denna gång med temat rovfåglar.

Vi har chans att se följande arter: Röd glada, Havsörn, Blå kärrhök, Duvhök, Sparvhök, Ormvråk, Sparvhök, Fjällvråk, Kungsörn, Tornfalk, Stenfalk och Pilgrimsfalk. Det förekommer vinterobservationer av Större skrikörn, Mindre skrikörn, stäppörn, stäpphök och jaktfalk men det är mycket ovanligt.

Tid: 10.00-14.00 (som längst)

10 december 2017 Söndag 10:00 Fyledalen Ystad Miljögifter, Skog och naturvård

Så var det dags för fågelutflykt igen, denna gång med temat rovfåglar.

Vi har chans att se följande arter: Röd glada, Havsörn, Blå kärrhök, Duvhök, Sparvhök, Ormvråk, Sparvhök, Fjällvråk, Kungsörn, Tornfalk, Stenfalk och Pilgrimsfalk. Det förekommer vinterobservationer av Större skrikörn, Mindre skrikörn, stäppörn, stäpphök och jaktfalk men det är mycket ovanligt.

Tid: 10.00-14.00 (som längst)