Studiecirkel om våtmarker - Träff 2/5

 

Tillståndet i åarna och våtmarkernas miljönytta

Vi går igenom utskickade artiklar och lär oss om vad som är definitionen på god vattenkvalitet i en å och hur situationen är i de vattendrag som rinner genom Ystad. Vi lär om varför våtmarker motverkar övergödning och läckage av näringsämnen ut i Östersjön.

Tid & plats för samling: 18.30, KFUM-huset, Regementet

Att tänka på: Det är bra om du läser utskickat material innan mötet

 

 

 

6 september 2017 Onsdag 18:30 Ystad Klimat, energi och transporter, Jordbruk och mat

 

Tillståndet i åarna och våtmarkernas miljönytta

Vi går igenom utskickade artiklar och lär oss om vad som är definitionen på god vattenkvalitet i en å och hur situationen är i de vattendrag som rinner genom Ystad. Vi lär om varför våtmarker motverkar övergödning och läckage av näringsämnen ut i Östersjön.

Tid & plats för samling: 18.30, KFUM-huset, Regementet

Att tänka på: Det är bra om du läser utskickat material innan mötet