Styrelsemöte Gävleborg

6 november 2017 Måndag 19:00 - 21:00 Gävleborg Gävleborg länsförbund Skog och naturvård

Naturskyddsföreningen Gävleborg har styrelsemöte via Skype. Vill du ta upp en speciell fråga, kontakta länsförbundets ordförande.