Styrelsemöte Gävleborg

9 december 2017 Lördag 13:00 - 16:00 Gävle Gävleborg länsförbund Klimat, energi och transporter

Naturskyddsföreningen Gävleborg har styrelsemöte på Studiefrämjandet i Gävle. Vill du ta upp en speciell fråga, kontakta länsordföranden.