Styrelsemöte länsförbundet via telefon

22 oktober 2018 Måndag 18:30 - 20:00 Gävleborg Gävleborg länsförbund Skog och naturvård

Länsförbundet har styrelsemöte via telefon.

 

Hör gärna av dig om du har någon fråga du vill att vi tar upp.

 

Kontakt: hammarstenstig@gmail.com 070-588 52 43