Styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Jönköpings län

Styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Jönköpings län

Studiefrämjandet

 

12 januari 2017 Torsdag 17:00 - 20:00 Jönköping Jönköping länsförbund Klimat, energi och transporter, Skola, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Miljörätt

Styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Jönköpings län

Studiefrämjandet