Svartedalens vildmark och Svarvareåsen

Tran- och orrmossar vid Stendammen är startpunkt denna vårliga vildmarksvandring med Kåre Ström. Samling vid Kungälvsparken kl 06.30 eller vid Stendammen kl 07.00.

22 april 2018 Söndag 07:00 - 11:30 Kungälv Kungälv Skog och naturvård

Vi  fortsätter till Kringelsjöarna, Kroksjön, Helgesjön och en gammelskog mitt inne i naturreservatet.Vi lyssnar till orre och trana vid myrarna och skogssnäppa och storlom vid sjöarna. Bitvis fuktig terräng, en del branta partier. Ta med fika och rejäla skor/stövlar. Beräknad tid drygt 4 timmar. Längd ca 8 km.