Tar kommunerna hållbarhet på allvar?

Hållbarhet är ett modernt slagord, och alla kommuner vill vara hållbara. Frågan är hur mycket som är vackra ord och hur mycket som är handfasta åtgärder som kan ge resultat. Om detta handlar ett föredrag i Lunds Naturskyddsförenings föreläsningsserie på Lunds Stadsbibliotek.

22 november 2017 Onsdag 18:00 - 20:00 Lund Lund Klimat, energi och transporter

 

Många kommuner och städer har ambitiösa program för att minska utsläppen och för att bli hållbara ur flera perspektiv. Vad menar de egentligen med sina utfästelser? Lunds kommun ska halvera utsläppen till år 2020, men gäller det bara de utsläpp som den kommunala verksamheten orsakar och inte de som orsakas av alla som bor i kommunen? Hur kan en kommun förmå sina medborgare att agera mer hållbart?

 

Magdalena Sivik har undersökt hållbarhetsprogram i några svenska och utländska städer. Föreläsningen, som anordnas av Naturskyddsföreningen, biblioteket och universitetets Hållbarhetsforum, följs av en frågestund.