Temadag: Urbanisering, Naturhistoriska museet.

Våra städer växer ständigt och det påverkar grönytor, biologisk mångfald och vår tillgång till naturen. Hur mycket grönyta behöver vi ha per invånare och var ska den finnas?
17 mars 2018 Lördag 13:00 - 14:30 Göteborg Göteborg Hållbar konsumtion, Jordbruk och mat, Skog och naturvård
Våra städer växer ständigt och det påverkar grönytor, biologisk mångfald och vår tillgång till naturen. Hur mycket grönyta behöver vi ha per invånare och var ska den finnas? Hur kan vi behålla våra viktiga pollinatörer och hur mycket plats har vi till odling i staden?
 
Det blir ett panelsamtal med stadsarkitekt Björn Siesjö, Carina Sundqvist och Christer Owe. Moderator är Ragnhild Larsson, Klimatpodden.
 
Göteborgs Naturhistoriska Muséum arrangerar temadagen i samarbete med Naturskyddsföreningen.
 
Ingen anmälan. Ingen kostnad. Se även muséets hemsida, under Aktiviteter.
 
Plats: Naturhistoriska Muséet, Göteborg, en trappa upp, föreläsningssalen.