Träd, människor och hälsa - en grön stad att älska

Välkommen till en kväll om värdet av träd i stadsmiljön.

16 oktober 2018 Tisdag 18:30 - 21:15 Kungälv Kungälv Skog och naturvård

Träd ger människor rekreation och välbefinnande och är till nytta för djur och växter. De bidrar till biologisk mångfald, minskar luftföroreningar och buller och är viktiga för klimatreglering. Hur tar vi tillvara träd och grönska när städer växer? Hur kan aktuell forskning om trädval få betydelse för att skapa långsiktigt hållbara stadsmiljöer? Hur kan projektet  ”värdering av ekosystemtjänster” användas i stadsplanering och vad innebär metoden? Hur arbetar Kungälvs kommun med grönskande stadsmiljöer? Kom och lyssna!

Tisdag 16 okt. kl 18.30 - 21.15

Hörsal 2 Mimers kulturhus, Kungälv

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program

 Nyttan av träd och grönska i städer

Jenny Klingberg, Miljöforskningsinformatör och forskare, Göteborgs Botaniska Trädgård. Forskar om nyttan av träd och grönska i städer med fokus på förbättrad luftkvalitet. Ingick i en forskargrupp som skapat en ny metod för att värdera ekosystemtjänster av grönska i städer.

 

Val av träd för framtidens parker och gator - utmaningar och lösningar

Henrik Sjöman, Botanist och vetenskaplig intendent, Göteborgs Botaniska Trädgård och där bl a ansvarig för träd och buskar.  Forskar och undervisar vid SLU Alnarp. Speciellt inriktad på olika trädarter och varför de är framgångsrika i olika miljöer till exempel torra och varma klimat.

 

Grönskan i Kungälv - planering, projektering, plantering och skötsel

Hanna Bäck, Trädgårdsingenjör, Kungälvs kommun

 

Inventering av skyddsvärda träd i Kungälv

Peter Andréasson, f d Stadsträdgårdsmästare