Trädgårdens dag vid Bäckaskog slott

Vi är med och informerar om naturvårdsfrågor vid Trädgårdens dag i Bäckaskogs slottspark.

27 augusti 2017 Söndag 10:00 - 16:00 Kristianstad / Bäckaskog Kristianstad Skog och naturvård

Vi är med och informerar om naturvårdsfrågor vid Trädgårdens dag i Bäckaskogs slottspark.