Trekanten på trettondagen

Vi startar traditionsenligt årets naturguidningar med en promenad runt denna lilla sjö med sin fascinerande historia. Här i Gröndal växte Stockholms tidiga industri fram med en tät arbetarstadsdel av vilket nu bara syns lite rester. Sjön kantas på ena sidan av gräsytor, hasseldungar samt en och annan ek, på andra sidan en förkastningsbrant med tall- och lövskog. Och runt hela sjön växer alar och pilar. Eva Lindberg tar dig runt och ger tillfälle till fördjupad kunskap om vattnets kvalitet, om träden på vintern och om alla fåglarna.

6 januari 2019 Söndag 12:30 - 15:00 Stockholm Stockholm länsförbund Skog och naturvård

Vi startar traditionsenligt årets naturguidningar med en promenad runt denna lilla sjö med sin fascinerande historia. Här i Gröndal växte Stockholms tidiga industri fram med en tät arbetarstadsdel av vilket nu bara syns lite rester. Sjön kantas på ena sidan av gräsytor, hasseldungar samt en och annan ek, på andra sidan en förkastningsbrant med tall- och lövskog. Och runt hela sjön växer alar och pilar. Eva Lindberg tar dig runt och ger tillfälle till fördjupad kunskap om vattnets kvalitet, om träden på vintern och om alla fåglarna.

Samling kl 12.30 vid tvärbanans station Trekanten. Ca 2,5 km, 2-2½ timmar
Att delta kostar 100 kr,  80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt. Vandringarna genomförs  i alla väder – ingen föranmälan behövs.
Ta med matsäck/fika och tänk på att ha ordentligt varma kläder.