Uggleexkursion

Vi åker på en kvällsutfl ykt för att lyssna efter ugglor i skogarna söder om Södertälje. Samling kl. 1800 vid parkeringen vid Sö-dertälje Central för gemensam avfärd i bil. Hemkomst cirka kl. 0100. Medtag matsäck, och glöm inte korven till lägerelden! Anmälan till Håkan Hall (hakan.o.hall@outlook.com) senast den 7 mars.

10 mars 2018 Lördag 18:00 Södertälje Södertälje-Nykvarn Skog och naturvård

Vi åker på en kvällsutfl ykt för att lyssna efter ugglor i skogarna söder om Södertälje. Samling kl. 1800 vid parkeringen vid Sö-dertälje Central för gemensam avfärd i bil. Hemkomst cirka kl. 0100. Medtag matsäck, och glöm inte korven till lägerelden! Anmälan till Håkan Hall (hakan.o.hall@outlook.com) senast den 7 mars.