Ugglekväll 2018-03-16

Fredag 16 mars kl.17.00

Vi åker till en lämplig lokal för att lyssna efter ugglor.
Medtag fika och varma kläder.
Samling på p-platsen vid Kvarnbyskolan.
Upplysningar: Per-Anders Svensson, tfn 031-875018.

Mölndals Naturskyddsförening i samarrangemang med Studiefrämjandet.

16 mars 2018 Fredag 17:00 Mölndal Mölndal Skog och naturvård

Fredag 16 mars kl.17.00

Vi åker till en lämplig lokal för att lyssna efter ugglor.
Medtag fika och varma kläder.
Samling på p-platsen vid Kvarnbyskolan.
Upplysningar: Per-Anders Svensson, tfn 031-875018.

Mölndals Naturskyddsförening i samarrangemang med Studiefrämjandet.