Ugglekväll

Ingen föranmälan! Vi samlas för samåkning kl 19:00 på Willys parkering . Även du som inte har bil åker med!

Observationsplats bestäms efter rekognosering dagarna innan.

Varma kläder och skor gäller då vi kommer att stå stilla en hel del.

Medtag fika!

21 mars 2019 Torsdag 19:00 Orsa Orsa Skog och naturvård

Vi kommer att vara så tysta som möjligt. Även minsta ljud kan göra det väldigt svårt att höra de mest avlägsna ugglorna.

Tidpunkt för hemfärd bestäms utifrån ugglornas aktivitet och deltagarnas önskemål.

Om du har frågor ring gärna kontaktpersonen (som också kommer att leda exkursionen).