Utbildning i medlemsvärvning i Halmstad

Naturskyddsföreningens sommarturné 2017 är ett heltäckande värvningskoncept vars huvudsakliga syfte är en satsning på 1-2 resande F2F-team som under 2 värvningsperioder á 3 veckor i sommar kommer att besöka några av Sveriges mest attraktiva sommarstäder. På resande fot kommer teamen under dessa veckor att värva nya medlemmar och månadsgivare till föreningen och bära kampanjen Natural Reality ut till mindre orter i Sverige.

24 juli 2017 Måndag 17:30 - 20:00 Halmstad Halmstad Hållbar konsumtion

Teamen kommer under dessa veckor att ta del av naturaktiviteter som anordnas av föreningen och dessutom utbilda ett antal kretsar inom värvning och aktiviteter som genererar leads till både krets och Rikskansli.

Den 24 juli kommer utbildningen i medlemsvärvning för kretsar hållas i Halmstad. Adressen är:

Söndrumsvägen 31 i Studiefrämjandets lokaler, tiden 17:30 - 20:00. För mer information och anmälan, kontakta Thomas Gladh på adressen

Thomas.Gladh@naturskyddsforeningen.se, eller tel: 073-5727748.