Utflykt till Skidtjärnsberget, ett av våra naturreservat

15 juni 2019 Lördag 10:00 - 14:30 Söderhamn Söderhamn Skog och naturvård

Utflykt till ett av våra naturskyddade områden den 15 juni. Denna gång tar Bosse Forsling oss med till Skidtjärnsbergets naturreservat.Skidtjärnsbergets naturreservat omfattar ett mindre skogsområde på storblockig mark. Här växer en äldre lövrik barrblandskog av främst gran, tall, björk och asp. Det ligger söder om Älgnäs vid Skidtjärnen. Det finns inga stigar så man får räkna med lite utmaningar för vandringen. Samåkning från Resecentrum klockan 10.