Utflykt till Svarttjärnsbergets naturreservat

OBS! Ändrad dag p g a älgjakt med hund i området på söndagen.

13 oktober 2018 Lördag 08:30 - 15:00 Söderhamn Gävleborg länsförbund Skog och naturvård

Utflykt till Svarttjärnsbergets naturreservat, ca 5 km norr om Trönö i Söderhamns kommun.

Samling kl 10 i Kungsgården där gamla E4 korsar vägen mot Trönö alt kl 10.15 Trönö affär. Alt. samåkning från Lidl i Sandviken kl 8.30 eller Teknikparken i Gävle 8.45. Anmäl om du vill samåka söderifrån till: delinlotta@gmail.com, 0730-69 66 44

Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/besok-och-upptack/naturreservat/svarttjarnsberget.html 

Välkommen!