Utflykt till sydsidan av Kungsberget

23 september 2017 Lördag 10:00 Sandviken Skog och naturvård

Lördag den 23 september planerar vi att åka till sydsidan av Kungsberget för att hitta igen några av de lavar Nicklas lärt oss.

Samling vid Lidl i Sandviken kl.10.00 eller vid Folkets Hus i Järbo kl. 10.20.

Se bilaga