Vad är fint vid Höje å och Reningsverket?

Reningsverksområdet vid Höje å är ett viktigt närnaturområde som besöks av många Lundabor för rekreation. Vi vandrar runt i området och tittar på och pratar om de naturvärden som finns. Samtidigt diskuterar vi de planer som har lagts fram för områdets framtid, bland annat i den nya kommunala översiktsplan som är under framtagande.

16 september 2018 Söndag 10:00 - 12:00 Lund Lund Skog och naturvård

Samling kl. 10:00 vid södra änden av Åkerlund och Rausings väg. Ta med fika!