Vad behövs för en bra cykelstad? Föreläsning på Lunds stadsbibliotek

Väg- och transportforskningsinstitutet VTI ansvarar sedan i våras för ett nationellt Cykelcentrum för forskning och utbildning om cykling. Dess föreståndare Anna Niska resonerar i sitt föredrag om hur cykling kan göras mer lockande. Hur ser ett bra cykelvägnät ut, hur kan vintercykling underlättas och hur kan säkerheten ökas?

21 november 2018 Onsdag 18:00 - 20:00 Lund Lund Klimat, energi

Föreläsningen äger rum i Stadsbibliotekets atrium och följs av en frågestund och diskussion. Arrangemanget är ett samarbete mellan LNF, Stadsbiblioteket och Lunds universitets Hållbarhetsforum.