Vad vill du i Lerums Naturskyddsförening - Tema kommunal planering

Information och diskussion med huvudtema kommunal planering.

21 november 2017 Tisdag 18:30 - 21:00 Lerum Lerum Hållbar konsumtion, Klimat, energi och transporter, Skola, Hav och fiske, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Globalt arbete, Miljörätt

Inledning om LNF och planeringsinformation av Olle Holmstrand, kasamtal i grupper och avslut- ande allmän diskussion om verksamheten i LNF. Se separat beskrivning av arrangemanget i programbladet. LNF bjuder på ka. Tingshuset i Lerum 18.30-21.00.