Vad vill du i Lerums Naturskyddsförening - Tema Kravodling och Närproducerat

Information och diskussion med huvudtema odlings- frågor och konsumtion.

5 december 2017 Tisdag 18:30 - 21:00 Lerum Lerum Hållbar konsumtion, Hav och fiske, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Miljörätt

Inledning om LNF av Olle Holmstrand, odlingsinformation av Bertil Svensson, diskussion i grupper, avslutande allmän diskussion om verksamheten i LNF. Se separat beskrivning av arrangemanget i programbladet. LNF bjuder på ka. Tingshuset i Lerum.