Vad vill du i Lerums Naturskyddsförening – Tema Vattenfrågor

Information och diskussion med huvudtemat vatten- frågor, särskilt Säveån.

24 oktober 2017 Tisdag 18:30 - 21:00 Lerum Lerum Klimat, energi och transporter

Inledning om LNF av Olle Holm- strand, vatteninformation av Stefan Larsson, ka- diskussion i grupper, avslutande allmän diskussion om verksamheten i LNF. Se separat beskrivning av arrangemanget i programbladet. LNF bjuder på fika.

Tingshuset i Lerum