Vadare och växter vid Gudhammarsviken

Är du nybörjare eller van naturmänniska?

12 augusti 2017 Lördag 09:00 - 18:00 Karlskoga Karlskoga Skog och naturvård

Är du nybörjare eller van naturmänniska?

Gillar du fåglar, växter, svamp...?

 

Nu när höstens antågande börjar anas så smått händer så mycket spännande som mycket väl matchar vårens och försommarens ankomst,

Om än det kanske känns en smula vemodigare.

 

Fåglarna, som nu vänder söderut, tar ibland en annan väg än de gjorde i våras och det ger chans att uppleva ovanliga häckfåglar från norr.

Årstiden ger också chans till möten med egenartade växter som blommar sent eller blommar om. Dessutom, om inte torkan slagit till, börjar markerna lysa av svamp.

 

Med detta i åtanke far vi ner mot norra Västergötland, till Gudhammarsviken i sydvästra kanten av sjön Skagern. Framför allt om sjöns vattenstånd är lågt finns chans att få se en del arktiska vadare, som går ner för att rasta där. Kärrsnäppa, spovsnäppa, kustpipare och myrspov är exempel på arter som går ner på vikens sandrevlar, framför allt om flygvädret inte är det bästa, men även en del andra fågelarter kan dyka upp. Totalt har här 215 arter noterats. Förutom Gudhammarsviken tar vi en titt på ytterligare en eller två lokaler, och vi hoppas att vi förutom fågelstudierna också hinner med lite andra naturupplevelser. Det är inte tänkt att några längre förflyttningar skall ske till fots, men räkna med att vi är borta till en god bit in på eftermiddagen. Kikare, tub om du har, och grova skor kan vara bra. Kläder efter väder. Matsäck förstås.

 

Samling vid sjöviksplan kl 09:00