Valdebatt om miljö

22 augusti 2018 Onsdag 19:00 - 21:00 Gävle Gävleborg länsförbund Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Miljögifter, Skog och naturvård

Utfrågning av partierna inför kommunvalet

Tema: Miljö, energi, trafik i Gävle


Möjlighet för publiken att ställa frågor.

 

Hur skall det bli med

Biltrafiken?

Cykelsatsningar?

Busspriserna?

El- och biogassatsningar?

Vindkraft?

Solenergi?

Gröna jobb?

Förtätning i parkerna?

Kommunal upphandling med miljöprofil?

 

 

https://www.facebook.com/events/249356485847425/