Vårt vatten – kvalitet, hushållning och naturens överlevnad

 

Klimatförändringar och förekomsten av vatten i vårt landskap förändras. Vad betyder det för oss, grundvattnet, konsekvenser för djur och växter, möjlighet till fiske, för jordbruket osv. Vilka beslut påverkar vattnet i landskapet och vad kan vi göra? Vi vill samla intresserade föreningar och enskilda till ett informations- och diskussionsmöte om vatten.

 

På programmet står följande:

 

7 mars 2018 Onsdag 19:00 Glemmingebro Ystad Hav och fiske, Miljögifter

 

Klimatförändringar och förekomsten av vatten i vårt landskap förändras. Vad betyder det för oss, grundvattnet, konsekvenser för djur och växter, möjlighet till fiske, för jordbruket osv. Vilka beslut påverkar vattnet i landskapet och vad kan vi göra? Vi vill samla intresserade föreningar och enskilda till ett informations- och diskussionsmöte om vatten.

 

På programmet står följande:

 

  • Föredrag om tillståndet i miljön med fokus på vatten i Ystad som geografiskt område
  • Presentation av en ny satsning där Vattenrådet i Nybroån, Kabusaån och Tygeån samarbetar med Österlens vattenråd.
  • Diskussion och möjlighet att komma med förslag till initiativ
  • Vi tar upp intresseanmälningar för en eller flera studiecirklar om på temat Vatten.

 

Vi hoppas att detta är intressant och att du har möjlighet att delta. Vi bjuder på fika!

 

Tid & plats för möte: kl 19.00, Glemmingebro medborgarhus

 

Arrangör: Naturskyddsföreningen i samarbete med LEADER-projektet: Österlens sköna vattendrag