Vårvandring utmed Säveån 29 april 2017

Ta tåget till skogen. Tillsammans upplever vi Säveåns natur och pratar om vad det är vi ser utmed stigen. Vi går bland sippor på slingrande stigar och bitvis på spängerär nyanlagda. Barn är också välkomna. Vandringen är ca 3,5 km och relativt lättgången, dock finns det trappor. Vi pausar vid ån så ta med matsäck/fika. Vi kommer nog att få se vissa spår från bäverns aktivitet.

Samling strax före kl 9 vid Göteborgs central för de som vill ta tåget därifrån till Floda station. Tåget går 9.05 och är framme 9.31 i Floda. Guidningen startar vid Floda station 9.40 och avslutas vid Stenkullens station ca 12.15. Guide är Catharina Larsson tel 0701-52 76 15. Föranmälan till guiden via SMS senast dagen före vandringen. Det kan vara fuktigt så rejäla skor är bra. Vandringen görs i samarbete med Västkuststiftelsen.

29 april 2017 Lördag 09:00 - 12:15 Säveån, Floda-Stenkullen Göteborg Skog och naturvård