Vattendragsvandring Kullaån

Vi vandrar från Nääs bro utmed Kullaån upp mot Lensjön och tittar på åtgärder för vandringsfiskar, kommunens finaste bestånd av den ståtliga ormbunken Safsa och lyssnar till vårfågelkören.

16 maj 2018 Onsdag 17:00 - 20:00 Lerum Lerum Hav och fiske, Skog och naturvård

Start vid Nääs bro 17:00.

Fika medtages, stövlar/vandringskängorrekommenderas.

Samarrangemang med Säveåns Vattenråd.