Vattenkonferens Gävleborg

25 november 2018 Söndag 09:30 - 16:00 Gävleborg Gävleborg länsförbund Hav och vatten

Våra vackra vatten - hur kan vi göra dem friskare och rikare?

Föreläsningar om vattenkraft och miljöeffekter, våtmarker, fiske, praktiska lokala återställnings- och våtmarksprojekt m.m. Tips på vad man kan göra för att gynna vattenmiljö och biologisk mångfald i sitt lokala vatten. Nystart av vattengrupp i Gävleborg.

 

Föreläsare:

Christer Borg, Älvräddarna

Kalle Gullberg, länsfiskeexpert Länsstyrelsen Gävleborg  

Andreas Skarmyr, Naturskyddsföreningen: Tid för våtmark

Mia Svedäng, Naturskyddsföreningen: Viva Vatten
  

Plats: Bollnäs Folkhögskola

 

Kostnadsfritt. Anmälan senast 14 nov via http://alturl.com/5j4oj eller 070-273 91 55

 

Affisch: https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/184/2018/10/Affisch-vattenkonf-25-nov-Bollnas-kompr.pdf

 

Detaljerat program:

9.30-10 Ankomstfika

10-10.10 Välkommen och presentation
Jenny Olsson, Naturskyddsföreningen Gävleborg

10.10-11.30 Fiske och miljöer för fiskvandring och föryngring
Kalle Gullberg, länsfiskeexpert Länsstyrelsen Gävleborg 
Praktiska exempel på återställning av fiskevatten

11.30-12.20 Vattenkraft och naturpåverkan
Christer Borg, Älvräddarna

12.20-13 Lunch

13-13.45 Tid för våtmark - 150 år av dikning och sjösänkning. Nu är tid för återvätning. Vad kan föreningen göra, hur hittar vi samarbetspartners och finansiering? Andreas Skarmyr, Naturskyddsföreningen

13.45-14.30 Viva Vatten! Hur kan vi arbeta lokalt för friskare vatten? Naturskyddsföreningens engagemang i vattenmiljöfrågor. Konkreta tips på vad man kan göra för att gynna vattenmiljö och biologisk mångfald i sitt lokala vatten. Mia Svedäng, Naturskyddsföreningen

14.30-14.45 Fika

14.45 Lokala exempel och diskussion kring vad en vattengrupp i Gävleborg kan jobba för och med

15.50 - 16.00     Summering och avslutning, Jenny Olsson