Viltförvaltning

Anita Bergstedt som är rovdjursansvarig på Länsstyrelsen i Västra Götaland informerar om rovdjurspolitiken, Viltförvaltningsdelegationens arbete och den aktuella situationen för rovdjursstammarna i länet. Vi får även se det material, "rovdjurslådan", som länsstyrelsen använder för bl.a. information i skolorna.
Brunnsgårdens samlingssal kl. 19.

18 januari 2018 Torsdag 19:00 Alingsås Alingsås Skog och naturvård

Anita Bergstedt som är rovdjursansvarig på Länsstyrelsen i Västra Götaland informerar om rovdjurspolitiken, Viltförvaltningsdelegationens arbete och den aktuella situationen för rovdjursstammarna i länet. Vi får även se det material, "rovdjurslådan", som länsstyrelsen använder för bl.a. information i skolorna.
Brunnsgårdens samlingssal kl. 19.