Viva Vatten!

Reg. träff Dalarna och Gävleborg
21 jan Studiefrämjandet, Falun kl 10-16

21 januari 2018 Söndag 10:00 - 16:00 Falun Dalarna länsförbund Hav och fiske

Reg. träff Dalarna och Gävleborg
21 jan Studiefrämjandet, Falun kl 10-16

Våra grunda vatten – havsvikar, sjöar och åar – hör till Sveriges mest artrika livsmiljöer. Men tyvärr hotas dessa miljöer av mänsklig påverkan som vattenkraftdammar, bryggor och muddring. Övergödning, försurning och miljögifter i hav och sjöar är storskaliga miljöproblem som kräver nationella och internationella lösningar. I Viva vatten-projektet vill vi, som kontrast till detta, lyfta småskaliga åtgärder som man faktiskt kan genomföra med relativt enkla medel för att förbättra vattenmiljön.

Inom Viva vatten-projektet tar vi fram förslag på konkreta,
handfasta metoder för de som vill engagera sig och arbeta för
friskare vatten och ökad biologisk mångfald i sina lokala sjöar,
rinnande vatten eller havsområden.

Vi vill:

• Öka det lokala engagemanget
• Inspirera till att agera lokalt
• Ge konkreta tips på åtgärder
• Lyfta goda exempel

Vill du arbeta med lokala vattenmiljöfrågor eller
t ex ordna en vattendag för allmänheten? Välkommen
till denna inspirationsträff! Mia Svedäng från rikskansliet
 och länsstyrelsen Dalarna medverkar.

Anmälan senast 15 jan via http://alturl.com/743nn

Läs mer på https://havsnatverket.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/intresserad-...